NIAGA AWANI: TPM AREA 57 | STRATEGI, FORMULA TERBAIK BANGUN INDUSTRI DRON NEGARA

NIAGA AWANI: TPM AREA 57 | STRATEGI, FORMULA TERBAIK BANGUN INDUSTRI DRON NEGARA 150 150 abenz

Perkembangan industri berfokus inovasi Unmanned Aerial Vehicle (UAV) dan Unmanned Aircraft Systems (UAS) di Malaysia terus giat dimajukan dengan penyediaan Area 57, sebuah pusat kecemerlangan penyelidikan, pembangunan serta pemerkasaan bakat yang dibangunkan Technology Park Malaysia. Menurut MOSTI, Area 57 akan menyediakan infrastruktur bersepadu di kawasan seluas 5 ekar bagi perkhidmatan termasuk penyelidikan, pembangunan, pengujian dan pengkomersialan serta penyelenggaraan penyelesaian berkaitan dron. Untuk membincangkan sasaran dan fokus sebagai dan pembangunan dron di Area 57 bersama Ketua Pegawai Eksekutif, Technology Park Malaysia ikuti temubual Editor, Rizal Zulkapli bersama Dzuleira Abu Bakar.

Sumber: https://www.astroawani.com/video-terkini/niaga-awani-tpm-area-57-strategi-formula-terbaik-bangun-industri-dron-negara-1927133