TECHNOLOGY PARK MALAYSIA MENYUMBANG PERALATAN ICT KEPADA SEKOLAH ASRAMA DI KUALA KANGSAR

TECHNOLOGY PARK MALAYSIA MENYUMBANG PERALATAN ICT KEPADA SEKOLAH ASRAMA DI KUALA KANGSAR 150 150 abenz

KUALA KANGSAR, PERAK, 15 JUN – Technology Park Malaysia Corporation Sdn. Bhd (TPM) hari ini telah menyumbangkan lima set komputer, sebuah mesin pencetak dan penajaan perkhidmatan internet selama tiga tahun dengan bernilai lebih RM30,000 ke SMK Raja Perempuan Kelsom, Kuala Kangsar, untuk membantu sekolah asrama tersebut dalam meningkatkan pengetahuan dan keupayaan ICT-nya.

Sumbangan peralatan komputer dan penajaan jaringan internet merupakan sebahagian daripada program tanggungjawab sosial korporat TPM dalam membantu sekolah dan masyarakat untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik akan keperluan untuk mempercepatkan pengetahuan mereka terhadap maklumat, komunikasi dan teknologi dalam dunia yang pesat membangun.

Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, Datuk Dr. Abu Bakar Mohamad Diah hadir untuk menyaksikan penyerahan peralatan oleh Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif TPM, Dato’ Ir Mohd Azman Haji Shahidin kepada pengetua SMK Raja Perempuan Kelsom, Puan Rohaya Ismail.

Bercakap pada majlis itu, Dr Abu Bakar berkata adalah penting untuk pelajar Malaysia bergerak seiring dengan perkembangan pesat sains, teknologi dan inovasi demi mencapai ekonomi berasaskan pengetahuan sepenuhnya dalam dekad yang akan datang.

Bagi Malaysia untuk mencapai kejayaan dan kelebihan daya saing dalam pasaran global, beliau berkata terdapat keperluan untuk memberi tumpuan, menggalakkan dan menyedarkan generasi muda akan kepentingan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik pendidikan (STEM).

“Dalam kes ini, MOSTI mempunyai pelan tindakan untuk membantu membuka jalan bagi perkembangan teknologi dan inovasi bagi meningkatkan keusahawanan dan keusahawanan teknologi serta transformasi sosial dan ekonomi negara.

“Sejajar dengan aspirasi Kerajaan, kami yakin dapat mengkomersilkan 360 produk dan perkhidmatan setiap tahun dari sekarang hingga 2020” tambah Dr Abu Bakar.

Sementara itu, Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif TPM, Dato’ Ir. Mohd Azman Haji Shahidin berkata TPM, sebagai pemacu teknologi dan inovasi, dijangka menyaksikan sekurang-kurangnya 10% peningkatan dalam bilangan syarikat permulaan (start-up) setiap tahun bagi program-program keusahawanan teknologi dan keusahawanan inkubator untuk empat kelompok industri utama iaitu ICT, kejuruteraan, bioteknologi dan teknologi hijau.

Tambahnya, sejak menyediakan perkhidmatan inkubator pada 1996, TPM telah berjaya membantu lebih daripada 3,000 usahawan, usahawan-bio dan syarikat permulaan dari peringkat penjanaan idea hingga pengkomersilan mereka. Daripada jumlah ini, usahawan dan perniagaan Bumiputera menyumbang lebih daripada 85 peratus.

Dengan pengenalan perkhidmatan inkubasi maya pada tahun 2014, yang merupakan yang pertama dan hanya seperti seumpamanya di negara ini, TPM telah berjaya meningkatkan pembangunan lebih 150 syarikat permulaan tahun lepas. Bagi tahun semasa, syarikat itu berharap akan dapat mencapai pertumbuhan 10 peratus menjelang akhir tahun ini.

Technology Park Malaysia Sdn Bhd, sebuah agensi MOSTI, mempunyai infrastruktur bersepadu, kemudahan dan perkhidmatan sokongan untuk membantu usahawan yang berminat untuk mengkomersialkan idea mereka dalam empat kelompok industri, iaitu, ICT, Kejuruteraan, Bioteknologi dan Teknologi Hijau.

— Tamat —