TPM ENGINEERING MEMPERKENALKAN ROBOT TEKNOLOGI PEMULIHAN PERUBATAN PADA NICE 2017

TPM ENGINEERING MEMPERKENALKAN ROBOT TEKNOLOGI PEMULIHAN PERUBATAN PADA NICE 2017 150 150 abenz

KUALA LUMPUR, 12 OKT. – Technology Park Malaysia Corporation Sdn Bhd (TPM), akan memperkenalkan teknologi robotik tempatan yang pertama dibangunkan untuk pemulihan perubatan di Ekspo National Innovation and Creative Economy 2017 (NICE 2017) yang bermula hari ini.

TPM Engeering, anak syarikat milik penuh TPM Corporation Sdn Bhd memulakan projek ini pada tahun 2015 bersama SIRIM, Malaysian Indutry-Government Group for High Techology (MIGHT) and UNIKL.

Projek DSTIN Flagship ini, yang dibiayai oleh Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI) bertujuan untuk membangunkan aplikasi robotik untuk pemulihan perubatan. Salah satu penyampaian utama projek ini adalah untuk menghasilkan rangkakerja pembangunan robot pemulihan. Objektif rangkakerja ini adalah untuk memberikan pemahaman yang jelas tentang peluang yang ada supaya pendekatan produk dan teknologi yang sesuai dapat disediakan.

Menurut Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif TPM, Dato’ Ir. Mohd Azman Haji Shahidin, rancangan projek untuk pembangunan robot pemulihan perubatan telah dikenalpasti bukan hanya dari segi teknologi, tetapi juga dari segi aspek kemanusiaan dan tanggungjawab sosial.

“Walaupun terdapat banyak peluang dalam bidang ini, terdapat juga keperluan untuk menyeimbangkan permintaan yang semakin meningkat untuk menangani proses pemulihan kepada warga tua, dan bantuan orang cacat, dengan kewajipan sosial,” tambahnya.

Projek itu dimulakan dengan jayanya dengan beberapa bengkel yang dianjurkan bersama oleh TPME dan MIGHT Technology Nurturing Sdn Bhd dengan pihak berkepentingan yang berkaitan dari industri, institusi penyelidikan dan akademik mengenai isu dan peluang utama.

Ianya membolehkan peserta yang berminat untuk mendapatkan pandangan langsung mengenai perkembangan dan peluang yang ditawarkan oleh industri teknologi robotik. Ia juga memberi peluang kepada peserta untuk berbincang dan bekerjasama meneroka potensi usahasama yang saling menguntungkan.

“Antara peserta yang terlibat termasuk doktor, ahli fisioterapi, pencipta, penyelidik, usahawan teknologi, jurutera, profesional kewangan, pembekal pemulihan dan pembekal produk,” kata Azman.

Persekutuan Institut Robotik (IFR) telah mengklasifikasikan teknologi robotik untuk merangkumi reka bentuk, pembinaan, operasi, sistem perisikan dan penggunaan robot serta sistem komputer untuk kawalan, maklum balas deria dan pemprosesan maklumat mereka.

Bidang inovatif ini mengetengahkan khususnya robotik industri, robotik teknologi dan robotik perkhidmatan. Robotik industri digunakan dalam robot aplikasi automasi industri di mana pemain utama adalah Jepun, Amerika Syarikat dan Jerman.

Dalam bidang robotik perkhidmatan, aplikasinya digunakan dalam sektor perubatan, ketenteraan, pengguna dan pertanian. Pemain utama ialah Korea, Perancis, Jepun, Amerika Syarikat, Jerman dan Asia Tenggara (termasuk Malaysia).

Menurut IFR, jumlah jualan global dijangka mencapai 400,000 unit pada 2018. Pada tahun 2014, jualan robot industri meningkat sebanyak 29% kepada 229,261 unit bernilai AS$10.7 bilion, sementara sistem robotik, termasuk perisian, perkakasan dan kejuruteraan sistem adalah AS$32 bilion.

Menurut unjuran IFR terhadap industri teknologi robotik global bagi tempoh 2015 – 2018, penggunaan robot perkhidmatan profesional (pertahanan, pertanian, perubatan dan logistik) dijangka meningkat kepada 152,375 unit dengan nilai AS$19.6 bilion.

Jualan robot untuk orang warga dan bantuan orang kelainan upaya adalah sekitar 12,400 unit dan dijangka meningkat dengan ketara dalam tempoh 20 tahun akan datang.

Robot bantuan kecacatan telah meningkat ke tahap yang dijangkakan sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Pada tahun 2014, sejumlah 4,416 robot telah dijual, meningkat daripada 699 pada tahun 2013 – peningkatan sebanyak 542%. Peningkatan ini sebahagiannya disebabkan liputan yang lebih lengkap.

Dengan kelayakan dan kepakarannya sebagai antara peneraju dalam industri robotik tempatan, TPME yakin dapat menyediakan penyelesaian yang diperlukan untuk semua pihak berkepentingan dalam industri dan institusi penyelidikan yang berkaitan. Ia mempunyai keupayaan dan keupayaan untuk membantu usahawan yang berminat untuk mengembangkan perniagaan mereka dalam industri robotik dan/atau kejuruteraan.

— Tamat —